Telefon görüşmesini kaydetmek suç mu

Yargıtay'dan telekulak kararı
Contents:
 1. Son Yazılar
 2. İZİNSİZ SES KAYDI YAPMAK SUÇ MUDUR? - Hukuk Desteği
 3. Honor ve Huawei cihazlara telefon görüşmesi kaydetme özelliği ekleme [Nasıl yapılır?]
 4. Kendi telefon görüşmesini kaydetmek suç mu

Gün geçtikçe büyüyor, gelişiyor bir yandan da zarar veriyoruz. Hangisinin ağır bastığını kestirmek çok da güç değil aslında. Evet teknolojiden bahsediyoruz. Teknolojinin gelişmesinde en büyük yankıyı tabi ki akıllı telefonlar oluşturdu. Ellerimizden düşmek bilmeyen akıllı telefonlar ile artık yatar kalkar durumuna geldik. Topluma yararı fazlasıyla olan bu cihazlar arkasından büyük sorunlara davetiye çıkarıyor. Özellikle yasal olmayan işlere aldırmadan -kopyalama, çoğaltma, kaydetme gibi işlemler- rahatça internette dolaşabiliyoruz.

Birçok kullanıcının bilmediği ancak çok tehlikeli boyutlara kadar giden görüşmelerin kayıt edilmesi kullanıcı ve kayıt edici için büyük risk kaynağı. Bunun sonucunda para ve hapis cezaları ile karşılaşılabiliyor. Cep telefonları ile yapılan görüşmeleri kayda almak oldukça basit. Arama ekranında tek bir tuş ile konuşmayı harfi harfine kayıt altında tutabiliyorsunuz. İnsanlar iş notlarını, evraklarını kayıt altında tutmak için görüşmeleri kaydedebiliyor. Ancak ne kadar iyi niyetle yapılmış olsa da kötü amaçlar için kullanılabiliyor.

Bu görüşmeler sosyal medya hesaplarında rahatlıkla paylaşılabiliyor. Kişi için tehdit ya da taciz teşkil edebiliyor.


 1. Görüşme kayıt uygulaması kullanmak hapis cezasıyla sonuçlanabilir.
 2. arama kaydedici calismiyor.
 3. face şifre bulma yöntemleri.

Sadece eğlence için kaydedilmiş olmuşsa da bu kişiler ağır cezalar ile karşılaşabiliyor. Bir konuşmada ikinci kişinin izni olmadan görüşmeyi kayıt etmek ve bunu üçüncü kişiler ile paylaşmak suçtur. Ceza davalarında her şey delil olarak değerlendirilebilir. Ancak, şüpheli veya sanığın işlediği suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş delillerle ispat edilebilir CMK m. Hukuka aykırı elde edilerek ceza davasında kanıt olarak ileri sürülen deliller hakim tarafından reddedilir CMK m.

Mahkeme gerekçeli kararında hukuka aykırı delillerin hangileri olduğunu gösterir CMK m. Özellikle belirtelim ki, hukuka aykırı elde edilen gizli ses, fotoğraf veya video kaydı çoğu zaman suç teşkil eder. Makalemizin son kısmında gizli yapılan ses, fotoğraf ve video çekimleri nedeniyle oluşan suçlar açıklanmıştır. Hukuka aykırı elde edilen gizli görüntü ve video kayıtları ceza ve özel hukuk yargılamalarında delil olarak kullanılamaz. Ancak, belli durumlarda yaşanmış bir olayın tarafı olan kişilerin yaptığı kayıtlar hukuka uygun delil olarak kabul edilip ispat amacıyla kullanılabilir.

Yargıtay uygulamasında göre, aşağıdaki şartların tümü bir arada gerçekleştiği takdirde elde edilen delil hem özel hukuk hem de ceza hukuku anlamında hukuka uygun delil olarak kabul edilir:.

Son Yazılar

Ses, görüntü veya video kaydı yapan kişinin kendisine veya yakınlarına karşı işlenmekte olan cinsel taciz, cinsel saldırı, hakaret, tehdit, iftira veya şantaj gibi bir suç söz konusu olduğunda ya da kendisine veya aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırıyı önlemek için kayıt yapması gerekir. Kendisine veya bir yakınına karşı işlenen herhangi bir suç veya suç teşkil etmese de haksız saldırı yokken yapılan her türlü kayıt hukuka aykırı olup delil değeri yoktur.

Tesadüfi veya ani gelişmeyen bir olay nedeniyle sistematik ve planlı bir şekilde delil oluşturmak amacıyla yapılan ses, fotoğraf veya video kayıtları suç teşkil eder. Ses, fotoğraf veya video kaydı yapan kişinin, işlenen suç nedeniyle o anda kolluk güçlerine başvurma imkanından yoksun olması gerekir. Kolluk güçlerine başvurarak kanıtların elde edilmesi mümkünse yapılan kayıtlar hukuka aykırı hale gelir.

Ses, görüntü veya video kaydı yapan kişi kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını engelleme ve yetkili makamlara sunarak güvence altına almak amacıyla bu kayıtları yapmalıdır.

İZİNSİZ SES KAYDI YAPMAK SUÇ MUDUR? - Hukuk Desteği

Kayıtların üçüncü kişilerle paylaşılması veya bu amaçla yapılması suç teşkil eder. Kayıtların sunulacağı yetkili makamlar; idari devlet birimleri, polis veya jandarma gibi kolluk görevlileri, savcılık veya mahkeme gibi adli makamlardır. Boşanma davası, alacak davası, tazminat davası gibi özel hukuk davalarında kişinin kendisinin veya bir yakının iddiasını ispatlamak amacıyla bir kereye mahsus yapılan kayıtlar da delil değerine sahiptir.


 1. samsung s5 arama kaydı görünmüyor!
 2. Telefon görüşmesi kaydetme suç mu.
 3. Müşteri Memnuniyeti Gerekçesi ile Telefon Görüşmesi Kayda Alınabilir mi?.
 4. android telefon icin muzik indirme programi.
 5. facebook şifre kırma programı ücretli;
 6. uzaktan whatsapp izleme!
 7. Telefon görüşmesini kaydetmek her durumda suç mudur?.

Örneğin, kızını aldatan damadını bir kadınla birlikte sokakta sarılmış bir vaziyette gören kayınvalide bu durumu video kaydı ile tespit edip boşanma davasında kullandığında, yapılan kayıt hukuka uygun delil olarak kabul edilir. Özellikle belirtelim ki, özel dedektiflik bürolarının sistematik ve planlı bir şekilde özel hayatı ihlal edecek şekilde fotoğraf çekmesi, ses kaydı alması veya video kaydı yapması suç teşkil eder.

Suç işlenerek elde edilen materyaller ise hiçbir ceza ve hukuk davasında delil olarak kullanılamaz:. Eşi olan şikayetçinin kendisini aldattığını ispatlamak için özel dedektiflik hizmeti veren diğer sanık ile anlaşarak, mağdur hakkında delil toplamasını istemesi üzerine, sanığın şikayetçinin … isimli bayanla kamuya açık bir kafede oturdukları sıradaki fotoğrafını çekmesi şeklinde gerçekleşen eylemi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur Y12CD-K.

Belgenin sadece örneğinin mahkemeye verildiği durumlarda, mahkeme kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine belgenin aslının verilmesini de isteyebilir HMK m. Belgenin aslını elinde bulunduran taraf, üçüncü kişi veya resmî makamlar, istenmesi halinde bunu mahkemeye vermek zorundadır HMK m.

Honor ve Huawei cihazlara telefon görüşmesi kaydetme özelliği ekleme [Nasıl yapılır?]

Taraflar, kendilerinin veya karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri mahkemeye ibraz etmek zorundadırlar. Elektronik belgeler ise belgenin çıktısı alınarak ve talep edildiğinde incelemeye elverişli şekilde elektronik ortama kaydedilerek mahkemeye ibraz edilir HMK m. Özel hukuk uyuşmazlıklarında boşanma, alacak, tazminat davası, iş davası vb.

Hukuka uygun elde edilmeyen belgeler hiçbir davada delil değerine sahip olmadığı gibi içeriği suç teşkil edebilir. Gizlice yapılan çekim neticesinde elde edilen ses veya video kaydı ile fotoğraflar boşanma davalarının önemli bir delil kaynağı haline gelmiştir. Ancak, boşanma davalarına ibraz edilen bu kayıtların delil olarak kabul edilebilmesi için doğal seyrinde yapılan bir sohbet veya görüntünün kaydedilmesi gerekir.


 • Yargıtay'dan önemli 'ses kaydı' kararı - Son Dakika Haberleri?
 • iphone dinleme programi;
 • En İyi Görüşme Kaydedici Android Uygulamalar : ACR, Call Recordar Download.
 • Kendi telefon görüşmesini kaydetmek suç mu.
 • Başsavcılığına ibraz ederek katılan hakkında yalan tanıklık suçundan şikayetçi olduğu ve kayıtları boşanma davasına da delil olarak sunduğu olayda; sanığın, bir daha delil elde etme olanağının bulunmadığı bir durumda iken, kaybolma olasılığı bulunan mevcut delilin muhafazasını sağlamak için değil, önceden hazırlıklı ve planlı şekilde, katılan hakkında C. Alacak davasındaki işçi alacağı, ticari alacak, adi alacak vb.

  Yukarıda ifade edildiği üzere, bir delilin usulsüz olarak elde edilmesi ayrı, usulsüz olarak yaratılması ayrı bir olaydır.

  Usulsüz olarak elde edilen bir delil somut olayın özelliğine göre değerlendirilebilirse de; usulsüz olarak yaratılan bir delilin hiçbir şekilde delil olarak kabulü olanaklı değildir. İş davalarında işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların ispatı önemli bir çekişme konusudur. İşçilerin haksız bir şekilde işten atılmaları ve alacaklarının ödenmemesi vakıalarına sıklıkla rastlanmaktadır. Taraflar, iş sözleşmesinin feshinda haklılık, alacak miktarı, çalışma süreleri vb.

  İş davalarında da ses kayıtları hukuka uygun olmak şartıyla delil olarak kullanılabilir. İş Davası Yargıtay Kararı: Mahkemece, davacının hastane otomasyonu üzerinden başka bir personelin şifresini kullanarak işveren aleyhine mesaj yayınladığı, akabinde savunmasının istendiği, davacının savunmasında bu olguyu kabul ve ikrar ettiği ve sonrasında Ceza davası dosyasına davacının sunduğu ve çözümü yaptırılan ses kaydındaki konuşmalardan davacının istifaya zorlandığı anlaşılmaktadır.

  Kendi telefon görüşmesini kaydetmek suç mu

  Android Telefonlar İçin Play Store. İkinci sıraya  Appliqato firması tarafından geliştirilen "Arama Kaydedici" isimli ürünü koyduk. Ancak bu ürünün toplamda milyon üzerinde indirilmiş bir uygulama olduğunu ifade etmek isteriz. Toplam kullanıcı yorumu ise 1 Milyon bin üzerine ulaşmış durumda. Bu uygulama tamamen ücretsizdir. Ancak programı kullanırken reklamlar sürekli çıkmaktadır.

  İphone ses kaydedici %100 çalışıyor

  Bu uygulamanın reklamsız versiyonu için Arama Kaydedici Pro denilen versiyonunu indirmeniz gereklidir. Görüşmeleri Kaydetmek Hukuksal Açıdan Yasak mıdır? Bu durumu ilk olarak karşı tarafa bildirmeniz gereklidir. Aksi taktirde karşı tarafın avukatları hakkınızda olumsuz dava açabilir. Görüşme başlarken müşteri temsilcisine sizlerde "Bende görüşmeleri kayıt altına alıyorum. Aksi durumda her türlü hakkım için bu görüşmeleri hukuksak delil olarak kullanabilirim" gibi uyarınızı yapabilirsiniz.

  190 thoughts to “İZİNSİZ SES KAYDI YAPMAK SUÇ MUDUR?”

  Telefonla yapacağınız bir anlaşmada anlaşmazlığa düştünüzde karşı tarafın haberi de olmak suretiyle bu görüşmeyi kanıt olarak kullanabilirsiniz.